0 607 337 837   /   napisz do nas

FUNDACJA ARS HUMANUM

Powstała by przybliżać społeczeństwu kulturę i sztukę, poprzez poszukiwanie wspólnych form wypowiedzi społeczno-artystycznych, ale także by propagować nowoczesne osiągnięcia w dziedzinach podnoszących jakość życia - psychologii, medycyny i promocji zdrowia, za pomocą działań edukacyjnych, jak i poprzez działalność twórczą, artystyczną i estetyczną…

Fundacja realizuje cele w szczególności przez:
 1. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką sztuki teatralnej w kraju i za granicą,
 2. Organizowanie imprez artystycznych – festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań środowisk artystycznych oraz wspieranie tego typu inicjatyw realizowanych przez inne instytucje.
 3. Upowszechnianie wartościowych dzieł powstających w zawodowym oraz amatorskim życiu teatralnym, pomoc w wymianie myśli artystycznej i jej efektów,
 4. Wspieranie i pomoc twórcom kultury w realizacji ich projektów oraz udzielanie pomocy w promocji i dalszym rozwoju młodych artystów,
 5. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat działalności kulturalnej i artystycznej,
 6. Udostępnianie i upowszechnianie wydawnictw traktujących o sztuce teatralnej oraz o problemach kultury teatralnej,
 7. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi w budowaniu i propagowaniu korzyści płynących z udziału w przedsięwzięciach artystycznych i kulturalnych,
 8. Nadawanie nagród i wyróżnień,
 9. Finansowanie lub dofinansowanie projektów i imprez artystycznych.
 10. Finansowanie prac badawczych, sprzętu, aparatury i materiałów medycznych
 11. Ustanawianie stypendiów naukowych, finansowanie uczestnictwa w konferencjach, seminariach i zjazdach
 12. Finansowanie szkoleń i kursów oraz praktyk zawodowych
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresie celów Fundacji
 14. Finansowanie własnej działalności badawczej, diagnostycznej i leczniczej
 15. Współpracę z polskimi i międzynarodowymi placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi, placówkami medycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, przedsiębiorstwami zajmującymi się problematyką będącą przedmiotem działania Fundacji lub działającymi w zakresie objętym celami Fundacji a także z osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi celami Fundacji
 16. Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zgodna z celami Fundacji

Zapraszamy do współpracy:
Kontakt
Teresa Cieślak
607 337 837

DOROBEK FUNDACJI „ARS HUMANUM” d. nazwa „ART-ERIAE”

Fundacja od lat realizuje artystyczne projekty i wydarzenia tworząc przestrzeń dla twórczej komunikacji poprzez kulturę i sztukę.
Poprzez organizację festiwali, koncertów i przedstawień chcemy kontynuować naszą misję upowszechniania wiedzy o sztuce i promowania wartościowych dzieł artystycznych.
Naszym celem jest zwiększenie dostępności do kultury i sztuki oraz umożliwienie społeczeństwu aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym, poprzez poszukiwanie wspólnych form wypowiedzi społeczno-artystycznych.
Pragniemy propagować nowoczesne osiągnięcia w dziedzinach podnoszących jakość życia za pomocą działań edukacyjnych, jak i poprzez działalność twórczą, artystyczną i estetyczną.
Dzięki działaniom Fundacji powstały premiery teatralne, realizowane we współpracy z Teatrem Nowym, Teatrem im S. Jaracza oraz Teatrem Studyjnym, takich spektakli jak:W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zrealizowała:

Koncert urodzinowy Symchy Kellera - 13 czerwca 2021

W ramach promowania wielokulturowości Łodzi, Fundacja zorganizowała koncert muzyki chasydzkiej, który objęła patronatem Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

SYMCHA KRZYSZTOF KELLER

polski chazan i działacz społeczności żydowskiej. 
Naukę prowadzenia modlitw pobierał początkowo u głównego kantora łódzkiej synagogi Izaaka Froimowskiego. W latach 1988–1992 studiował w szkołach religijnych w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Asystował żonie Małgorzacie, akompaniującej na fortepianie podczas tras koncertowych rabinowi Shlomo Carlebachowi w Polsce i Nowym Jorku.  

Symcha Keller w prowadzeniu modlitw opiera się na tradycyjnej, mistycznej oprawie muzycznej. Duży nacisk kładzie na muzykę chasydzką, anonimowych kompozytorów z małych miasteczek, które były centrami chasydyzmu w XVIII i XIX wieku. Rzadko koncertuje publicznie, z wyjątkiem uroczystości o charakterze religijnym. Prowadził modlitwy m.in. w czasie pielgrzymek papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI do Polski, w czasie obchodów 60. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Nagrał trzy płyty głównie z muzyką chasydzką i synagogalną: "Chidusz", „Szabat” "Bramy".    Widowisko muzyczne - 23 marca 2018

Widowsko wyreżyserowano w oparciu o piosenki Rolanda Topora, mistrza czarnego humoru i groteski! Wykonanie: Mariusz Ostrowski który wystąpił ze studentami z Łódźkiej Akademii Muzycznej, w kostiumach zaprojektowanych przez Martynę Marię Joniec z Akademii Sztuk Pięknych, z muzyką live pod kierownictwem Krzysztofa Baranowskiego. Za ten project otrzymano Złotą Maskę

Projekt „ ŁÓDŹ- MIASTO Z DUSZĄ” – 2016 rok

Projekt mający na celu promocję sztuki, realizowany w Hiszpanii - MADRYT, w dniach 18 października - 2 listopada 2016 r.

19.10.2016 r. otwarcie wystawy Józefa Panfila w Sala de Exposicines Espacio Prado, Ateneo de Madrid

23.10.2016 r. prezentacja Łódźkiej Szkoły Filmowej -historia i współczesność. Cineteca, Matadero Madrid
20.10.2016 r. Wieczór galowy - Auditorio, Ateneo de Madrid Artystyczna prezentacja Łodzi, jej historii i współczesności, w formie spektaklu z wykorzystaniem muzyki, środków multimedialnych

23.10.2016 r. Koncert jazzowy
Trio Włodzimierza Pawlika - zdobywcy nagrody Grammy w 2014 W Centro Cultural Conde Duque

02.11.2016, Wykład i film dokumentalny o historii Łodzi żydowskiej - Centro Sefarad-Israel

POLUR- maj 2015

W kontekście organizowanego w 2015 r. Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce, Fundacja ART-ERIAE wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Filmową i Teatralną w Łodzi zrealizowała projekt " POLUR- Polskie Interpretacje Dramatu Uralskiego, którego celem było zwiększenie zainteresowania rosyjską kulturą w Polsce i polską kultura w Rosji.
Projekt miał charakter popularyzatorski i edukacyjny. Polegał on na realizacji spektaklu pt. Mart" Iriny Waskowskajej, rosyjskiej młodej dramatopisarki, we wspólnej reżyserii Nikolaja Kolady i Pawła Siedlika, następnie realizacji filmu wg tego dramatu w reż. Pawła Siedlika oraz późniejszej prezentacji obu wydarzeń w ramach znaczących festiwali teatralnych i filmowych w Moskwie i Jekaterynburgu i innych miastach Federacji Rosyjskiej oraz w Polsce.
Projektowi towarzyszyły wspólne warsztaty aktorskie i dramaturgiczne dla studentów PWSFTViT w Łodzi oraz studentów z Jekaterynburskiego Teatru Akademickiego.

BLACK BEAR FILM FESTIVAL – grudzień 2013, 2014

Kineteka – Warszawa
Wytwórnia = Łódź


Black Bear Filmfest to nowoczesny i dynamiczny festiwal kina gatunkowego na którym można zobaczyć horrory, thrillery, mroczne kryminały, animacje jak i filmy artystyczne w szerokim znaczeniu poruszające tematykę lęku i strachu. Zdecydowana większość pokazywanych filmów to europejskie, bądź światowe premiery, których nie można zobaczyć na żadnym innym festiwalu w Polsce, ani w oficjalnej dystrybucji kinowej.
W 2014 roku spośród 30 prezentowanych filmów długometrażowych 20 to polskie premiery oraz 15 różnych państw europejskich. Od 2014 roku Festiwal odbywa się w dwóch miastach: w Warszawie i Łodzi, gdzie Festiwal w 2014 rozpoczął kooperację ze Szkołą Filmową. Celem Festiwalu było umożliwienie studentom i mieszkańcom Warszawy dostępu do wysokojakościowego, europejskiego kina gatunkowego. Ponadto Festiwal oferował specjalne szkolenia dla studentów i zainteresowanych filmem.
W 2015 tematem głównym były strategie marketingowe oraz potencjał promocji polskiego filmu w Europie. Oprócz horrorów w każdej odmianie - od komedii w stylu "teenie slasher", poprzez wariacje na temat zombie, aż po krwawe filmy z gatunku "splatter" - w programie znalazło się również miejsce dla science fiction, filmów typu noir, gangsterskich i czarnych komedii. Filmy prezentowane na festiwalu mieściły się w szerokich ramach gatunkowych: od mocnego poprzez subtelny film grozy, po filmy fantasy czy te, utrzymane w tonie realizmu magicznego. Podczas siedmiu dni festiwalowych w każdej z dwóch edycji Festiwalu było około 60 produkcji filmowych, z których większość to prapremiery polskie lub europejskie. Jednym z zadań postawionych przez festiwal była prezentacja niezależnego i niekomercyjnego kina z naciskiem na prezentacje produkcji europejskich. BLACK BEAR FILMFEST tworzy także forum dla dystrybutorów polskich i międzynarodowych agentów

ANIMOGRAFIE – KRZYSZTOF RYNKIEWICZ - listopad 2013 - Muzeum Historii Miasta Łodzi.

Wystawa poświęcona twórczości Krzysztofa Rynkiewicza, artysty plastyka, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych i prof. PWSFTviT w Łodzi. Przez wiele lat pracował w łódzkim SEMAFORZE, gdzie zrealizował szereg autorskich filmów animowanych. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych (rysunek, grafika, malarstwo, fotografia) w kraju i zagranicą.
W latach 19701987 pracował, jako scenograf i aktor w Teatrze 77. Był współautorem wielu spektakli i działań artystycznych tego Teatru. Cykl „ Animografie” jest autorskim pomysłem artystycznym K.Rynkiewicza, budującym konstrukcję, która jest wypadkową statycznej fotografii i dynamicznego ujęcia filmowego. Każda z prac zawiera w sobie zdarzenia z różnego przedziału czasu. Konstrukcja oparta jest na czasowej triadzie: czas zawarty w każdej z prac, czas trwania pracy oraz czas obcowania z pracą. Osobnym elementem wystawy była dokumentacja artystyczna związana z twórczością w Teatrze 77.

SPOTKANIE Z PIOTREM KRUKOWSKIM - 05 listopada 2013 - Teatr Nowy

Aktor, reżyser, wykładowca PWSFTviT w Łodzi. Debiutował na scenach łódzkich w 1973 r. Przez wiele lat był aktorem Teatru Nowego w Łodzi. Występował w wielu spektaklach w inscenizacji i reżyserii Kazimierza Dejmka. Obecnie jest aktorem Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. W latach 1982-2002 współpracował z Teatrem 77. Był reżyserem m. in. „Iwony, księżniczki Burgunda” W. Gombrowicza, „Na pełnym morzu” S. Mrożka i innych spektakli. Wśród wielu ról, które zagrał w Teatrze 77 warto wymienić: Marka w „Nawróconym” wg M. Hłaski, Pielgrzyma w „Labiryncie świata i raju serca”Na szczególną jednak uwagę zasługuje tytułowa rola w spektaklu „Ja, Feurbach” T. Dorsta w reżyserii Z. Hejduka. Spektakl ten był prezentowany podczas wielu festiwali teatralnych, min. w Niemczech, Anglii i Brazylii.

"SKORO GO NIE MA....” lata 2012-2014

Projekt mający wszystkim przypomnieć ludzi, których praca, talent i działania artystyczne składały się na dokonania Teatru 77. Realizację naszego projektu rozpoczęliśmy w 2012 roku. W roku 2013 zorganizowaliśmy szereg akcji – zdarzeń artystycznych.
9 września 2012 roku odbył się wernisaż wystawy: Jerzy Katarasiński – Teatr 77.
Wystawa była prezentowana w Muzeum Miasta Łodzi w dniach 9–30 września 2012 r. Została przygotowana przez Muzeum Miasta Łodzi, Fundację ARTERIAE i Stowarzyszenie Teatralne „Teatr77”. Kuratorzy wystawy: Andrzej Podgórski i Krzysztof Rynkiewicz. Jerzy Katarasiński był wybitnym łódzkim dziennikarzem i znawcą teatru. Z Teatrem 77 związał się w 1982 roku. Był jego sympatykiem i recenzentem,a od pierwszych miesięcy stanu wojennego także aktorem, reżyserem, współtwórcą spektakli i wypowiedzi teatralnych tego teatru.

Teatr 77 – Piotrkowska 77
17 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki” i Fundację ARTERIAE przypominające pierwszy okres działalności Teatru 77. Spotkanie odbyło się w salach Klubu Spadkobierców, niegdyś zajmowanych przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich i Klub Studentów Łodzi, w których Teatr 77 prezentował swoje spektakle: „Rosjo żono moja”, „Koło czy tryptyk”, „Retrospektywa”.

"PO CO NAM SZEKSPIR"- wrzesień 2010

Idea projektu powstała w związku z ogłoszeniem przez UNESCO roku 2010 rokiem Szekspirowskim.
To projekt artystyczno – edukacyjny, którego odbiorcami będą mieszkańcy województwa łódzkiego.
W ramach projektu realizowano spektakl, wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, wystawy, konferencje, koncerty. Celem Projekt było upowszechnienie wiedzy o twórczości W. Szekspira, jako fundamentu nowoczesnej literatury i dramatu w Europie, a także ukazanie możliwości diagnozowania poprzez dzieła Szekspira współczesnej tożsamości Europejczyków.
Poszczególne etapy Projektu (konferencja, warsztaty teatralne, spektakl teatralny, koncert muzyczny, projekcje filmowe, warsztaty plastyczne) umożliwiły jego odbiorcom odczytanie twórczości W.Szekspira w kontekście współczesnej problematyki społecznej i psychologicznej (poszukiwanie tożsamości człowieka w sytuacji kryzysu rodziny i ojcostwa, zagadnienia tolerancji i odrębności społecznej).

SPOTKANIA TEATRÓW MIAST PARTNERSKICH – lata 2005-2011

Spotkania miały charakter cykliczny i odbywały się jesienią każdego roku na scenach Teatru Nowego. Celem przeglądu była prezentacja mieszkańcom naszego miasta najciekawszych spektakli i wydarzeń artystycznych zrealizowanych w teatrach miast partnerskich Łodzi: Chemnitz, Stuttgartu, Lyonu, TelAvivu, Wilna, Kaliningradu, Odessy, Tampere, Lwowa, Örebro, Szegedu i Murcji. Spotkania, prezentujące różnorodne spektakle, konwencje teatralne, artystów tworzących w miastach partnerskich są swoistą wizytówką miast współpracujących z Łodzią, a zarazem prezentacją oryginalnej kultury Niemiec, Francji, Litwy, Izraela, Ukrainy, Szwecji, Węgier, Hiszpanii, Finlandii, Rosji i Polski. Spotkania Teatrów Miast Partnerskich były promocją naszego miasta na forum europejskim i odgrywały ważną rolę w kontaktach z zagranicznymi partnerami. Rangę i znaczenie naszych Spotkań uznał Prezydent Miasta Łodzi, dr Jerzy Kropiwnicki, obejmując nad nimi honorowy patronatSPEKTAKLE


„SZYC”

Premiera: 10 maja 2012
Mała Sala Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka


Realizacja spektaklu Hanocha Levina pt. "Szyc" w reżyserii Marka Pasiecznego. Kameralny spektakl muzyczny , który stwarza możliwość kolażu dźwięku i słowa, tworząc wielowarstwową poetykę. Sztuka opowiada o ciemnej stronie ludzkiej psychiki, inicjacji, samotności, dojrzewaniu do miłości oraz konflikcie pokoleń. Przez wulgaryzmy i groteskowe przedstawianie ludzkich wad, pokazuje ludzi takimi, jakimi są naprawdę, czyli bezwzględnie odartych z masek. SZYC pozornie porusza tematy prozaiczne, uwypukla negatywne aspekty społeczne, ale dzięki środkom artystycznym (poetycki język, muzyczność, zmiany rytmów) nie zatrzymuje się jedynie na konstatacji, a zmusza odbiorcę do refleksji obyczajowej i międzykulturowej. To współczesna sztuka izraelska, w której wyraźnie pobrzmiewają echa wojny arabsko – izraelskiej, nazywanej Jom Kippur z 1973 roku, tym samy Levin jednoznacznie odcina się od dotychczasowego przedstawiania narodu izraelskiego jedynie przez pryzmat Holokaustu. Muzykę do spektaklu skomponował Krzysztof Baranowski, laureat Złotej Maski w 2009 r.. Muzyka jest najważniejszym elementem spektaklu, nadając mu charakter podobny do „Opery za trzy grosze” Brechta. Muzyka nawiązuje do różnych stylów muzycznych. W role Levinowskich bohaterów wcielili się łódzcy aktorzy: Mariusz Saniternik, Beata Kolak, Bartosz Turzyński, Kamila Salwerowicz.

„MATEMATYKA MIŁOŚCI”

premiera: 28. 03.2010
Mała Sala Teatru Nowego
Esther Vilar
Obsada: Żywila Pietrzak, Paweł Audykowski, Dariusz Wieteska
adaptacja i reżyseria: Żywila Pietrzak
choreografia: Janina Niesobska
scenografia i kostiumy: Zofia de Ines

"LEAR"

premiera: 29 .09.2009
Teatr Studyjny
wg dramatu „Król Lear” W. Shakespeare
tłumaczenie St. Barańczak
Adaptacja tekstu, scenariusz, opracowanie muzyczne, reżyseria: Michał Rzepka
Wykonanie: Janusz Andrzejewski
Scenografia: Zofia de Ines – Lewczuk
Reżyseria światła: Monika Krzyżaniak


Tekst dramatu W. Shakespeare’a stał się dla reżysera spektaklu Michała Rzepki inspiracją do podjęcia tematu wykorzenienia dzisiejszego człowieka. Jak wierzyć w swoje człowieczeństwo skoro jest się pozbawionym korzeni? Kim są nasi ojcowie? Kim jesteśmy My wobec naszych ojców? W jakim stopniu jesteśmy zdradzeni przez naszych ojców, i czy owa zdrada konfrontuje nas z modnymi dzisiaj hasłami o kryzysie męskości? To pytania, które stały się punktem wyjścia do inscenizacji dramatu.
Tekst utworu zaadaptowany został do monodramu, w którym Lear - Janusz Andrzejewski, wciela się w postaci dramatu

"TOPOREM W SERCE"

premiera: 28.11.2008
Scena Kameralna Teatru im. S.Jaracza w Łodzi
Autor:Roland Topor
Reżyser: Kamila Jankowska i Witold Jurewicz
Występuje: Mariusz Ostrowski


Muzyczny monodram według scenariusza i w wykonaniu Mariusza Ostrowskiego, inspirowany twórczością mistrza czarnego humoru i groteski, Rolanda Topora.
Teksty pełne zabaw językowych, ekspresyjna muzyka i aranżacje Krzysztofa Baranowskiego, nie tylko ilustrują, ale również tworzą nowatorską formę spektaklu i sprawiają, że sztuka zachęca do spoglądania na świat z przymrużeniem oka.

"MÓJ BOSKI ROZWÓD"

premiera: 10 . 01.2008
Mała Sala Teatru Nowego w Łodzi
reżyseria: Marek Pasieczny


To monodram popularnej dramatopisarki irlandzkiej Geraldine Aron, którego polska prapremiera miała miejsce 26 czerwca 2005 roku w Teatrze Ludowym w Krakowie. Monodram Mój boski rozwód opowiada wzruszającą, jednocześnie zabawną i pełną optymizmu historię kobiety po przejściach, samotnej, ale jednocześnie pragnącej ułożyć swoje życie od nowa. Mąż porzucił ją dla pięknej i młodszej Meksykanki, córka zajęta sobą wyprowadziła się do narzeczonego a matka zimna i bezwzględnie krytyczna nieskora jest do współczucia. Pustkę w życiu Angeli (Małgorzata Skoczylas) wypełnia tylko pies i telefon. Nie traci jednak poczucia humoru i młodzieńczej ciekawości świata. Nie brakuje jej także dystansu do siebie i innych. Wiedząc, że nikt jej nie współczuje mimo wszystko odnajduje powoli sens życia i staje się ponownie atrakcyjną kobietą. Mój boski rozwód to szalenie dowcipna, błyskotliwa i inteligentna komedia o miłości i zdradzie, o przyjaźni i seksie, o przemijaniu i radości życia, kobiecych tęsknotach i odwiecznych problemach w stosunkach damsko-męskich. Pełne humoru, ale i życiowej mądrości teksty, zabawne sytuacje, zaskakujące, śmieszne i… wzruszające momentyudawadniają, że na swoje życie można spojrzeć zupełnie inaczej.

"YOTAM"

premiera 10.04.2006
Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka


Wystawiany na scenie Teatru Nowego od roku 2006 był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał pierwszą nagrodę na 35 Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu (2006), Złoty Medal na XXXII Międzynarodowym Festiwalu Monodramu i Pantomimy w Belgradzie (Serbia 2007), Specjalną Nagrodę Jury IV Międzynarodowego Festiwalu Monodramów w Egerze (Węgry 2009).
Spektakl w przekładzie Anny Krukowskiej-Cegielskiej wyreżyserowała Karolina Szymczyk-Majchrzak, scenografię stworzył Marcin Mostafa, producentem jest Arteriae.
Po spektaklu, specjalnie dla widzów ostatniego seansu (16.06.11), odbył się minikoncert akustyczny w wykonaniu autora muzyki do spektaklu - znanej łódzkiej grupy L.Stadt.W DOROBKU FUNDACJI

I nagrodę na 35 Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu w 2006,
Złoty Medal w Belgradzie - Serbia 2007,
Specjalną Nagrodę Jury w Egerze - Węgry 2009.
Złotą Maskę 2018r


PARTNERZY
WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH


     

     

     

     
templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum templum

91-042 Łódź, ul. Sierakowskiego 3
tel: +48 607 337 837
templum@templum.com.pl
Pytania o organizację imprez ? A może inne ? Napisz do nas